Uporczywy Rdzeń Samsary

Blaise Pascal

Główną przyczyną całego nieszczęścia na świecie jest nieumiejętność ludzi do cichego siedzenia we własnych domach.

Ostatnimi czasy dużo rozmyślam i medytuję nad emocjami. Emocje często wiążą się ze wspomnieniami z przeszłości. Zdarza się nawet, że za nasz obecny stan winimy jakieś przeszłe zdarzenia.
Jakkolwiek ważnym jest aby uczyć się na własnych błędach i błędach innych, to tak naprawdę jedyną rzeczą do jakiej mamy dostęp z przeszłości jesteśmy my sami.
Jesteśmy owocem naszych przeszłych decyzji, oraz tego jak wpływali na nas inni ludzie. Jednakże oprócz wybaczenia, rozliczenia się z przeszłością mamy też inne zadanie- uświadomienie sobie jak przeszłość na nas wpłynęła.
Dużym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, że posiadam w sobie sporo niepokoju. Zazwyczaj nie myślałem o sobie w tych kategoriach- po prostu nie zauważałem tego, a gorsze samopoczucie starałem się zneutralizować różnymi metodami.
Jednakże odkrycie, że przez większość czasu jestem napięty w środku była dla mnie o tyle zbawienna, że pozwoliła zrozumieć też innych ludzi.Niepokój jest cechą człowieka, jest najbardziej uniwersalną rzeczywistością każdego z nas. Nie ma człowieka, który by nie odczuwał niepokoju wewnętrznego. Nie chodzi mi tu jednak o patologiczne emocje opisywane przez psychologię, ale o brak trwałej satysfakcji życiowej.
Buddyjską definicją cierpienia jest „psychiczny dyskomfort spowodowany brakiem trwałego zadowolenia”.
Ten brak w moim mniemaniu wynika z napięcia i niepokoju właśnie.
Warto sobie uświadomić, że ta emocja nam towarzyszy- jeżeli tego nie zrobimy będziemy angażowali się w różne działania nieświadomie, byle by tylko pozbyć się tego dyskomfortu. Tym czasem ta emocja leży u podstaw całego naszego niezadowolenia i to nią powinniśmy się zająć.
Moje osobiste sposoby radzenia sobie z niepokojem to medytacja i cisza.
Ta pierwsza metoda pozwala na uspokojenie wszystkich pomieszanych emocji i działa jak środek przeciwbólowy- wycisza napięcie.
Cisza i relaksacja za to pozwala cieszyć się spokojem.

Dodaj komentarz