Przyczyny Gadatliwości

Od dłuższego czasu interesuje mnie temat nadmiernej gadatliwości, mówienia dużo i czasem nie na temat. Jak się okazało istnieje całkiem sporo badań na ten temat i to na podstawie nich powstał ten wpis.

Część z artykułów koncentruje się na ludziach w podeszłym wieku i analizując tych badanych naukowcy doszli do wniosku, że nadmierne mówienie jest skorelowane pozytywnie z większą samotnością oraz większą ilością niechanych zmian w życiu, takich jak śmierć małżonka, choroba, bieda itd. Ponadto zanik niewerbalnych zdolności intelektualnych (takich jak logiczna analiza faktów czy analityczność myślenia) powoduje wielomówność u ludzi dojrzałych. Wyniki tych badań są ciekawe, ale pokazują tylko część spektrum problemu- gadatliwych ludzi spotyka się przecież w każdym wieku.

Inne badanie, które przeczytałem mówiło o tym, że czynnikiem warunkującym gadatliwość jest stres. Ludzie, którzy borykają się z trudnościami, mają problemy zdrowotne lub mają innego typu czynniki stresogenne w swoim życiu dużo częściej mówią obficie często zbaczając z pierwotnego źródła rozmowy (co z angielska nazywa się Off-Topic Verbosity).

Gadatliwość powiązana jest, jak już wcześniej wspomniałem, z samotnością. Wielomówstwo na dłuższą metę nie buduje relacji międzyludzkich a raczej je osłabia- długie słuchanie wypowiedzi innych ludzi może prowadzić do zmęczenia i irytacji. Jednocześnie badania pokazują, że ludzie z gorszymi relacjami z innymi dużo częściej mówią długo i nie na temat. Jest to więc miecz obosieczny i oba te aspekty- wielomówność i samotność- napędzają się nawzajem.

Zabawną rzeczą jest to, że ludzie, którzy dużo mówią wcale nie uważają się za gadatliwych- bardzo często nie zauważają oni tego problemu.

W jednym z badań przeprowadzono test na wykonanie pewnych czynności i postarano się określić, czy ma to związek z gadatliwością- okazało się, że ludzie, którzy dużo mówią gorzej radzą sobie z zadaniami, które im zlecono do wykonania. Świadczy to być może o korelacji niskiej inteligencji z gadatliwością.

Jak widać omawiane zjawisko jest powiązane z szeregiem negatywnych cech i generalnie świadczy o problemach z jakimi boryka się osoba gadatliwa.

Pisząc ten wpis opierałem się na poniższych artykułach naukowych:

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.854.6071&rep=rep1&type=pdf

https://www.proquest.com/openview/2e78933ea92a760a8e93f4828c7190a5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00332941211058045

https://www.researchgate.net/publication/234833473_Measurement_and_Correlates_of_Verbosity_in_Elderly_People

Dodaj komentarz