Wewnątrz Zewnątrz

Gdy miałem 13 lat miałem ciekawą refleksję w drodze do szkoły. Pamiętam jak dziś, że pojawiła się wtedy u mnie jakaś emocja, która trwała pewien czas i w tym czasie ciągle się zmieniała. Gdy emocja zniknęła pojawiła się we mnie myśl, że zjawiska wewnętrzne mają zupełnie taką samą dynamikę co zjawiska zewnętrzne- pojawiają się, stają się intensywne, po czym gasną i znikają.

Wiele lat później na wykładzie buddyjskiego nauczyciela Lamy Ole Nydahla podczas prowadzonej przez niego medytacji postanowiłem wyobrazić sobie, że nauczyciel nie znajduje się na zewnątrz mnie, lecz na poziomie serca wewnątrz. W tym momencie doznałem znacznej zmiany percepcji- wszystko wokół stało się częścią mnie- ludzie, hala sportowa, w której miał miejsce wykład, nauczyciel. Wiedziałem intuicyjnie co za raz się wydarzy, co powie lama. Trwało to kilka sekund, ale było to bardzo intensywne.

Nauka współczesna mówi o tym, że zjawiska w mikro skali są zależne od świadomości- fotony zachowują się w zależności od tego jak je obserwujemy, ostatnio dowiedziono nawet, że dotyczy to także atomów. Poza mechaniką kwantową klasyczna fizyka od dawna mówi o tym, że atomy złożone są w ogromnej większości z pustej przestrzeni, zaś same elektrony, neutrony i protony składają się również z pustej przestrzeni i wypełnione są mniejszymi elementami, które z kolei również składają się z części.

Buddyzm stoi na stanowisku, że to co wewnętrzne i zewnętrzne jest de facto jednym i tym samym- świadomą przestrzenią.

Serce i Emocje

Cudowny smak mleka i miodu jest odbiciem czystego serca
Z serca smak wszystkich słodkich rzeczy bierze swe źródło

Rumi

Od dłuższego czasu interesuję się zależnością emocji a naszym dobrostanem. Szczególnie chodzi mi o zależność emocji, które czuje się w sercu a samopoczuciem.
Na pewno czytelnik może się zgodzić z tym, że wiele emocji, jak na przykład wzruszenie, czy stratę bliskiej osoby, czujemy tam właśnie.
Okazuje się, że serce ma dużo większy wpływ na nasz dobrostan niż nam się może wydawać.
Jak pokazują ostatnie badania pomiędzy sercem a mózgiem istnieje szereg połączeń neuronalnych i to serce dominuje w tej relacji, gdyż wysyła ono więcej impulsów niż otrzymuje. Kluczowe znaczenie w tym przepływie posiada ciało migdałowate (element mózgu), które wpływa na odczuwanie pozytywnych emocji jak również jest odbiciem naszych więzi społecznych.
Podczas eksperymentów z małpami, którym zneutralizowano ciało migdałowate, zauważono, iż straciły one potrzebę kontaktów z innymi osobnikami. Udowodnione jest też, że wielkość tego obszaru w mózgu znacząco wpływa na nasze samopoczucie.
Nauka wyróżniła zjawisko nazwane interocepcją, które oznacza zdolność bycia świadomym sygnałów, które do nas docierają z ciała, innymi słowy – byciem świadomym co z naszym ciałem, a w szczególności z sercem się dzieje. Ludzie, którzy posiadają tą zdolność mają zasadniczo dużo większą intuicję emocjonalną oraz przewagę pozytywnych emocji nad negatywnymi.
Serce w tym procesie odgrywa kluczową rolę, gdyż to ono, jak udowodniono, stymuluje organizm do czucia różnych emocji. Ludzie, którzy nie są świadomi własnych reakcji organizmu mają generalnie większe trudności emocjonalne.
W badaniach nad emocjami w ostatnimi czasy dominuje pogląd, że emocje mają znaczny wpływ na zdrowie naszego serca oraz układu krwionośnego. Ludzie, którzy cierpią na depresję lub zaburzenia nastroju, mają dużo większą szansę na zawał serca, niedokrwistość oraz stany zapalne żył.
Jest to na tyle duży problem, że depresja jest uznawana jako zagrożenie życia. Z drugiej strony ludzie, którzy przeżywają pozytywne emocje, jak miłość, błogość czy wdzięczność, mają dużo stabilniejszą i harmonijną pracę serca z „łagodnymi” zboczami na wykresie EKG. Wewnętrzna harmonia wpływa również na ciśnienie krwi.
Instytut HeartMath, który zajmuje się badaniem relacji mózgu do serca, oraz inne jednostki badawcze, udowodniły w swoich badaniach, że serce posiada własny układ nerwowy, który jest skomunikowany z mózgiem. Czucie pozytywnych emocji w sercu jest świadectwem dobrego połączenia między tymi organami.
Wszystko wskazuje więc na to, że nasze doświadczenie serca jako źródła pozytywnych emocji nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale również ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie.

Materiał żródłowy:
https://www.health.harvard.edu/heart-health/your-emotions-and-your-heart

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117769/

https://www.scienceandnonduality.com/article/the-brain-heart-connection-emotions-feelings-and-health

https://www.today.com/health/does-your-heart-sense-your-emotional-state-2D80555354

https://www.dana.org/article/emotional-rescue-the-heart-brain-connection/